Ce drepturi aveţi când mergeţi la service?

De regulă, la service ne bucurăm când gasim loc pe rampă şi doar mai târziu ne gândim şi la securitatea reparaţiilor făcute la autovehicul. Mai jos puteţi vedea câteva dintre obligaţiile operatorilor de service auto faţă de clienţi.

Precizările în materie sunt date de Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.160 şi 1.160 bis/2005. Recent, aceste reglementări au fost modificate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1022/2013, publicat în Monitorul oficial nr. 542 din 28 august 2013, din care am reţinut unele dintre aceste obligaţii de interes pentru beneficiar.

Operatorii economici vor putea desfăşura activităţi de modificări constructive în conformitate cu documentaţiile tehnice specifice ale producătorului vehiculului ce urmează a fi modificat, cu documentaţiile tehnice specifice proprii sau cu abilitarea producătorului vehiculului ce urmează a fi modificat. Pentru a atesta conformitatea vehiculelor supuse modificărilor constructive cu cerinţele reglementate de admitere şi menţinere în circulaţie, operatorii economici înmânează clientului declaraţii de conformitate, ale căror modele sunt prevăzute în anexa la ordin, în funcţie de activitate.

Operatorul economic este obligat să se asigure că produsele de schimb şi materialele de exploatare aprovizionate şi/sau utilizate:

  • sunt însoţite de un document care să ateste garanţia acordată, emisă în conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare (pentru toate produsele de schimb şi materialele de exploatare);
  • respectă cerinţele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare (pentru produsele de schimb şi materialele de exploatare noi);
  • sunt însoţite de o declaraţie de conformitate emisă de producător (pentru produsele de schimb şi materialele de exploatare noi) sau de operatorul economic autorizat (pentru produsele de schimb recondiţionate).
Ce drepturi aveţi când mergeţi la service?
PREVIOUS POST
Modificari cerute de serviceurile auto la legislatia privind RCA
NEXT POST